Dränering

Experter på mark- och anläggningsarbeten

Experter på mark- och anläggningsarbeten Det krävs omfattande mark- och anläggningsarbeten vid både nybyggnationer, tillbyggnader, trädgårdsarbete eller vid sanering av fukt- och vattenskador. Det kan även handla om rör- och ledningsdragning för anslutning i fastigheter och hus.

Vi är ett byggföretag med stor kompetens och erfarenhet av bland annat dräneringar åt både företag och privatpersoner. När du behöver bearbeta marken runt en fastighet eller bostaden måste man ha tillgång till kraftiga grävmaskiner. VB Mark har en stor maskinpark och har kunskaperna som krävs för att utföra dräneringar och andra markarbeten i Dalarna. Det är mycket viktigt att man utför dessa arbeten korrekt och noggrant för att inte få stora problem i framtiden. Våra anställda har den rätta utbildningen och certifikaten när du behöver utföra grävarbeten i ditt byggprojekt.

Kontakta oss för en besiktning! Fyll i formuläret så återkommer vi snarast möjligt.Dräneringens alla steg

När man har problem med fukt- och vattenskador på husgrunden eller ska bygga ett hus på mark det befaras finnas stora mängder grundvatten behöver man utföra en grundlig dränering. Grundtanken med en dränering är att leda bort vattnet ifrån huset eller byggnaden för att säkerställa att inte vattnet tar sig in och orsakar skador på påverkar konstruktionen.

  • När det är fastslaget att behovet för dränering finns gräver man ett schakt med hjälp av kraftiga grävmaskiner längs husgrundens väggar. Det är viktigt att ta en vägg i taget på grund av risken att huset rör sig.

  • Vanligtvis grävs 1-2 meter breda schakt utmed väggen några meter ner beroende på hur hög grunden är upp till en dryg decimeter under sulans kant. Sedan måste tjäran slipas bort så att väggen ”andas”.

  • I botten på schaktet lägger man långa dräneringsrör vars uppgift är att forsla bort vattnet bort från huset, vilket gör att jorden och marken blir torrare och får bättre hållfasthet. Det är viktigt att säkerställa var vattnet ska ta vägen så det inte kommer tillbaka. På källarväggen monteras så kallade dräneringsskivor med tillhörande skyddsduk.

  • Schaktet fylls sedan igen med makadam, duk och de tidigare schaktmassorna. Avslutningsvis är det viktigt att marken lutar bort ifrån huset så att vattnet inte rinner mot till grunden.

 

När du behöver hjälp med dränering